Circus in Ethiopie

In 1995 kwam Circus Ethiopia voor het eerst naar Nederland. Ze bezochten Circus Rotjeknor en zo begon een lange vriendschap tussen de Ethiopiërs en de Rotterdammers.

In Ethiopië is circus meer dan het vertoon van kunstjes. Straatkinderen en aidswezen worden getraind als artiest, en de liedjes gaan over zaken als aids en kinderrechten.

In 1991 organiseerde een Canadese leraar een circusprogramma voor kinderen uit de joodse gemeenschap in Ethiopië. Dit was het begin van ‘Circus in Ethiopia’ (CIE), een organisatie die tien regionale circussen telt.

Scan 16

Het circus biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor duizenden kansloze kinderen. In de voorstellingen komen verschillende thema’s aan bod, zoals HIV, gezondheid, voedsel, kinderrechten of rechten van de vrouw. Hiermee bereikt het Circus jaarlijks zo’n 500.000 mensen.

De Rotterdamse circusartieste Lotte van Circus Rotjeknor bezocht het Circus in Ethiopië in 2003 ‘Op de ontmoetingsdag kregen we eerst (één van) hun shows te zien, die ging over de positie van de vrouw. In al hun shows zit een verhaal en proberen ze een boodschap over te brengen. In dit geval ging het over een vrouw die bij het water halen gekidnapt wordt en gehuwd (iets dat in die streek nog echt voorkomt).’ Door middel van dergelijke sketches hoopt het circus bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van deze en andere problemen in Ethiopië.

Het circus in Ethiopië krijgt steun van organisaties als Oxfam, Novib, Unicef Comité Nederland, Save the Children, en het Internationale Rode Kruis. Ook het beroemde Cirque du Soleil ondersteunt het Circus.