Vacature Penningmeester Bestuur

 

Stichting Circus Rotjeknor in Rotterdam zoekt een Penningmeester Bestuur voor circa 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-06-2020

Circus Rotjeknor is het jeugdcircus van Rotterdam en biedt circus-spel en circus-sport aan iedereen vanaf 3 jaar. Dat doen we via ons reguliere lesaanbod in de nieuwe loods op Rotterdam Katendrecht, maar ook in de wijken (o.a. Feijenoord, Delfshaven, Zuidwijk). We komen op scholen en je komt ons regelmatig tegen in de stad (of daarbuiten) bij evenementen en festivals. In Rotterdam werken we samen met veel culturele én sportorganisaties, maar ook buiten Rotterdam zijn we actief. We zijn actief betrokken bij de diverse jeugdcircussen in Nederland en spelen ook een rol van betekenis in het internationale speelveld.

Circus Rotjeknor is een kleine organisatie is een groot cultureel speelveld. We geloven in de kracht van samen en willen een diverse en inclusieve werkomgeving bieden die inspireert, vertrouwen geeft en constructieve samenwerking aanmoedigt.

Door het vertrek van de huidige penningmeester zoekt het bestuur van Stichting Circus Rotjeknor op korte termijn een betrokken nieuwe Penningmeester voor circa 6 vergaderingen per jaar

Wie zijn wij?

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden. Samen beschikken zij over een brede deskundigheid en een netwerk dat zij inzetten ten behoeve van het succes en het professioneel functioneren van Circus Rotjeknor. Het bestuur staat de zakelijk én artistiek leider en de organisatie (ca. 3 vaste fte + een tiental freelance circusdocenten/-trainers) met raad en daad bij en ziet toe op het functioneren van de zakelijk én artistiek leider.

Wat ga je doen?

 

Je neemt deel en levert een actieve bijdrage aan de bestuursvergaderingen (6 per jaar) en bent betrokken en adviseert bij de voorbereiding en toetsing van het meerjarenbeleid en de financiële verslaglegging. De penningmeester is voor de zakelijk leider sparring partner bij financiële zaken en adviseert gevraagd en ongevraagd. De penningmeester houdt nauwgezet zicht op financiële ontwikkeling van de organisatie en houdt het bestuur hiervan op de hoogte, voert elk kwartaal overleg met de dagelijkse leiding over de kwartaalrapportage, begroting en prognose, overlegt met de accountant en de dagelijkse leiding over de jaarrekening en houdt financiële risico’s en de mitigatie ervan voor het bestuur in beeld.

 

Wie ben jij?

 • je hebt inzicht in financiële processen en ervaring op het gebied van financieel risicomanagement en financiële administratie;
 • je hebt het vermogen om het beleid van Circus Rotjeknor en het functioneren van de artistiek en zakelijke leider te toetsen en daarbij te adviseren;
 • je hebt affiniteit met kunst & cultuur en eventueel met circus in het bijzonder;
 • je vindt de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • je hebt en neemt de tijd om je in te lezen in het voorgelegde beleid ter voorbereiding op een vergadering.

 

Wat vragen wij?

 • We vergaderen circa 6 keer per jaar in Rotterdam;
 • Daarnaast zijn er nog individuele contactmomenten met o.m. zakelijk leider, accountant en administratiebureau en voorbereiding specifiek aangaande de financiële planning, verantwoording en afhandeling;
 • Tijdsinspanning 4-6 uur per maand, al naar gelang eigen initiatief en enthousiasme kan dit uitgebreid worden. Dit is exclusief het bezoeken van circus gerelateerde activiteiten;
 • Het bestuur werkt onbezoldigd en kan eventueel alleen vergoedingen toekennen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals reiskosten.
 • Circus Rotjeknor onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie. Bij samenstelling van het bestuur wordt gelet op variëteit in leeftijd, achtergrond en geslacht.

Wat bieden wij?

 • een bestuursfunctie binnen een betekenisvolle en ondernemende culturele organisatie;
 • de mogelijkheid (meer) ervaring op te doen in een bestuursfunctie en je netwerk uit te breiden;
 • de mogelijkheid activiteiten van circus Rotjeknor bij te wonen.

Interesse?

Interesse kunt u voor 7 juni 2020 kenbaar maken met een motivatiebrief en CV via bestuur@circusrotjeknor.nl onder vermelding van ‘bestuursfunctie’. Voor inhoudelijke en overige vragen of telefonisch contact kunt u ook via dit e-mailadres contact opnemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.