Nieuws

Peter Steenbergen nieuwe zakelijk leider Circus Rotjeknor

Circus Rotjeknor heeft per 1 september 2022 een nieuwe zakelijk leider. Sybren Andringa, sinds juli 2020 zakelijk leider, stopt per 1 september. Met trots kondigt het bestuur van nu zijn opvolger aan: Peter Steenbergen.


Sinds begin 2020 is door het bestuur, de dagelijkse leiding en alle medewerkers van Circus Rotjeknor hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en het aanbod van de circusschool. Ondanks corona is het aantal artiesten toegenomen en zijn de creatieve, artistieke en sociaalmaatschappelijke activiteiten gegroeid. Hiermee heeft Circus Rotjeknor een belangrijke stap gezet om de kunst en spel van circus nog beter bereikbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren én volwassenen in Rotterdam en omgeving. Het bestuur en de medewerkers zijn Sybren enorm dankbaar voor het bereikte en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdagingen.

Voortzetting beleid

Vanaf 1 september zal Peter Steenbergen als zakelijk leider samen met artistiek leider Martin Iskra, het team van docenten, vrijwilligers en andere betrokkenen, de schouders eronder zetten om de ambities van Circus Rotjeknor waar te maken. Hij zal het ingezette beleid voortzetten en nog meer nadruk leggen op activiteiten in de stad en onder schooltijd. Dat Peter geen onbekende is in het Rotterdamse mag gerust een understatement genoemd worden. Als voormalig directeur en boegbeeld van de stichting Thuis Op Straat (TOS) kent hij de weg in Rotterdam als geen ander en ligt zijn hart nadrukkelijk bij het welzijn van kinderen en jongeren. Dat circus hier een grote bijdrage aan kan leveren is evident en voor Peter een extra motivatie om bij Circus Rotjeknor aan de slag te gaan. Peter: “In het welzijnswerk deed ik al ervaring op met circusactiviteiten. Het mooie van circus is dat er kansen zijn voor iedereen om te werken aan de eigen talentontwikkeling, zowel op het podium als achter het doek.” Peter zal als zakelijk leider zich er onder meer op toeleggen om een nog bredere groep Rotterdammers te laten genieten van het circusspel.