Vrienden van Circus Rotjeknor

Een steun in de rug van Circus Rotjeknor en het jeugdcircus in het algemeen. Dat is de Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor die kan rekenen op de brede steun van ouders en andere sympathisanten. Als het nodig is, dan kunnen we helpen. Dat deden we bijvoorbeeld om de nieuwe tijdelijke oefenruimte op Katendrecht mogelijk te maken. Ook daarvoor rekenen we weer op uw steun om zo met z’n allen Circus Rotjeknor een stabiele toekomst te bieden.

Vriend worden
Mocht je enthousiast zijn geraakt over de werkzaamheden van Circus Rotjeknor, dan kun je dat uiten door VRIEND te worden van Circus Rotjeknor. Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs. We stellen er bovendien iets tegenover: ieder jaar ontvangen vrienden een uitnodiging voor een van onze voorstellingen in Rotterdam.

Meld je via deze website aan als Vriend van Circus Rotjeknor of download hier het Machtigingsformulier SEPA.

Belastingaftrek – ANBI status
De Vriendenstichting heeft de ANBI status. Wil je in aanmerking komen voor belastingaftrek? Dan kan je dit formulier van de Belastingdienst gebruiken om een overeenkomst voor periodieke gift in geld op te stellen.

Alvast vriendelijk bedankt!

Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor

Kamer van Koophandel, Rotterdam: 24387614
RSIN: 816000529
Adres: Dolf Henkesplein 15, 3072 LN Rotterdam
E-mail: vriend@circusrotjeknor.nl
Doelstelling: a. Ondersteuning van het werk van het Rotterdamse jeugdcircus, Circus Rotjeknor;
b. Het realiseren vin Rotterdam van een (jeugd)circusgebouw;
c. Ondersteuning van jeugdcircuswerk in het algemeen;
d. De ondersteuning van andere culturele, charitatieve of algemeen nut beogende instellingen;
e. Het verwerven van financiële middelen voor de realisatie van bovengenoemde doelen
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen beleidsplan: Donateurs werven en behouden.
Donateurs informeren over de ontwikkelingen van Circus Rotjeknor.
Een bijdrage leveren aan de inrichting van de oefenruimte.
Bestuurssamenstelling Andrea Wildenboer, Matthijs van Muijen, Ellen Stam en Tom Vollebregt
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van de functie gemaakte kosten.
Actueel inhoudelijk jaarverslag: Jaarverslag 2018 (pdf)
Actueel financieel jaarverslag: Jaarrekening 2018 (pdf)