Vrienden van Circus Rotjeknor

Een steun in de rug van Circus Rotjeknor en het jeugdcircus in het algemeen. Dat is de Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor die kan rekenen op de brede steun van ouders en andere sympathisanten. Als het nodig is, dan kunnen we helpen. Dat deden we bijvoorbeeld om de nieuwe oefenruimte op Katendrecht mogelijk te maken. Ook daarvoor rekenen we weer op uw steun, om zo met z’n allen Circus Rotjeknor een stabiele toekomst te bieden.

Vriend worden

Mocht u enthousiast zijn geraakt over de werkzaamheden van Circus Rotjeknor, dan kunt u dat uiten door VRIEND te worden van Circus Rotjeknor. Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs. We stellen er bovendien iets tegenover: ieder jaar ontvangen vrienden een uitnodiging voor een van onze voorstellingen in Rotterdam.

Meld u aan als Vriend van Circus Rotjeknor via onderstaand formulier.

Alvast vriendelijk bedankt!

Aanmeldformulier Word Vriend

gegevens Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor

Kamer van Koophandel, Rotterdam:24387614
RSIN:816000529
Adres:Dolf Henkesplein 15, 3072 LN Rotterdam
E-mail:info@circusrotjeknor.nl
Doelstelling:a. Ondersteuning van het werk van het Rotterdamse jeugdcircus, Circus Rotjeknor;
b. Het realiseren vin Rotterdam van een (jeugd)circusgebouw;
c. Ondersteuning van jeugdcircuswerk in het algemeen;
d. De ondersteuning van andere culturele, charitatieve of algemeen nut beogende instellingen;
e. Het verwerven van financiële middelen voor de realisatie van bovengenoemde doelen
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen beleidsplan:Donateurs werven en behouden.
Donateurs informeren over de ontwikkelingen van Circus Rotjeknor.
Een bijdrage leveren aan de inrichting van de oefenruimte.
BestuurssamenstellingMatthijs van Muijen (penningmeester) per 01-01-2021
BeloningsbeleidDe bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van de functie gemaakte kosten.
Jaarverslagen2019, 2020, 2021, 2022