Vrienden van Circus Rotjeknor - Circus Rotjeknor

Vrienden van Circus Rotjeknor

Een steun in de rug van Circus Rotjeknor en het jeugdcircus in het algemeen. Dat is de Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor die kan rekenen op de brede steun van ouders en andere sympathisanten. Als het nodig is, dan kunnen we helpen. Dat deden we bijvoorbeeld om de nieuwe oefenruimte op Katendrecht mogelijk te maken. Ook daarvoor rekenen we weer op uw steun, om zo met z’n allen Circus Rotjeknor een stabiele toekomst te bieden.

EENMALIGE DONATIE

U kunt er voor kiezen om direct eenmalig een bedrag over te maken door onderstaande QR code te scannen met de app van uw eigen bank. Alle gegevens worden dan vooraf ingevuld, maar u kunt zelf een bedrag invullen.

STAP 1 Open uw bankieren app

STAP 2 scan deze QR:

Let op, deze QR code werkt nog niet met alle Nederlandse banken, mocht u een foutmelding krijgen dan is dat voor uw bank ook het geval. Er wordt gewerkt aan een alternatief. Het is ook altijd mogelijk om zelf een overschrijving te doen naar NL94 INGB0004874033 t.n.v. Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor

Vriend worden

Mocht u enthousiast zijn geraakt over de werkzaamheden van Circus Rotjeknor, dan kunt u dat uiten door VRIEND te worden van Circus Rotjeknor. Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs. We stellen er bovendien iets tegenover: ieder jaar ontvangen vrienden een uitnodiging voor een van onze voorstellingen in Rotterdam.

Meld u aan als Vriend van Circus Rotjeknor via onderstaand formulier.

Alvast vriendelijk bedankt!

Belastingaftrek – ANBI status

De Vriendenstichting heeft de ANBI status. Wilt u in aanmerking komen voor belastingaftrek? Dan kunt u dit formulier van de Belastingdienst gebruiken om een overeenkomst voor periodieke gift in geld op te stellen.

gegevens Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor

Kamer van Koophandel, Rotterdam:24387614
RSIN:816000529
Adres:Dolf Henkesplein 15, 3072 LN Rotterdam
E-mail:info@circusrotjeknor.nl
Doelstelling:a. Ondersteuning van het werk van het Rotterdamse jeugdcircus, Circus Rotjeknor;
b. Het realiseren vin Rotterdam van een (jeugd)circusgebouw;
c. Ondersteuning van jeugdcircuswerk in het algemeen;
d. De ondersteuning van andere culturele, charitatieve of algemeen nut beogende instellingen;
e. Het verwerven van financiële middelen voor de realisatie van bovengenoemde doelen
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen beleidsplan:Donateurs werven en behouden.
Donateurs informeren over de ontwikkelingen van Circus Rotjeknor.
Een bijdrage leveren aan de inrichting van de oefenruimte.
BestuurssamenstellingAndrea Wildeboer, Matthijs van Muijen, Ellen Stam en Tom Vollebregt
BeloningsbeleidDe bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van de functie gemaakte kosten.
Actueel inhoudelijk jaarverslag:Jaarverslag 2018 (pdf)
Actueel financieel jaarverslag:Jaarrekening 2018 (pdf)